این شرائط و ضوابط به خرید و استفاده شما از سامانه پراش  و وب سایت های تولید شده توسط این سامانه مربوط می شوند. امکان دسترسی به سامانه فوق و استفاده از آن توسط شرکت ره پویان بدر(با مسئولیت محدود) و بر شرائط و ضوابط زیر فراهم شده است. استفاده شما از سامانه پراش موید قبول این شروط و ضوابط توسط شما بوده و از زمان پرداخت هزینه خرید سامانه توسط شما قابل اجرا خواهد بود. شرکت ره پویان بدر (با مسئولیت محدود) حق تغییر این شرائط و ضوابط در هر زمان و با ارسال آن تغییرات بصورت آنلاین را برای خود محفوظ می شناسد. در این شرائط و ضوابط، کاربر سامانه پراش با "شما" یا "برای شما" و شرکت ره پویان بدر با "ما"، "ما را" و "برای ما" مخاطب قرار خواهد گرفت.

 

1. محتوی سامانه پراش  توسط ما و برای راه اندازی وب سایت، پرتال و برنامه های کاربردی تحت وب در اختیار شما قرار گرفته است. ما هرگز بیان و یا ضمانت نمی کنیم که اطلاعات قابل دسترسی از طریق سامانه، دقیق، کامل و یا به روز باشد. مضامین موجود روی وب سایت شامل عکس ها، تصاویر و متن ها، را نمی توان به هیچ وجه مگر برای استفاده شخصی غیر تجاری داخل منزل خود کپی، تکثیر، چاپ، دانلود، ارسال، یا منتشر کرد. هر گونه استفاده دیگر مستلزم کسب اجازه کتبی قبلی ما می باشد.

 

2. شما موافقت می کنید که مضامین موجود در سامانه پراش را تعدیل نکرده، تغییر نداده یا از آنها مضامین دارای حق مولف خود را تولید نکنید و از استفاده از آنها به هر دلیل دیگر بغیر از استفاده شخصی غیر تجاری خود خودداری کنید. شما موافقت می کنید که از سامانه پراش فقط برای مقاصد قانونی و بگونه ای استفاده کنید که حقوق یا نحوه استفاده و لذت بردن از سامانه پراش توسط هر طرف ثالث را نقض و یا محدود نکرده و یا در سر راه آن مانع ایجاد نکنید. این محدودیت ها یا بازداری ها شامل انجام کارهایی می باشد که غیر قانونی بوده، یا ممکن است موجب اذیت و آزار اشخاص و انتقال مضامین زشت و یا اهانت آمیز باشد.

 

3. شما نباید از طریق سامانه پراش هیچگونه مضمون توهین آمیز، تهدید کننده، زشت و موهن، مضر یا هرزه نگاری و یا مضامینی که به هر صورت حقوق سایرین (شامل حقوق مالکیت معنوی، حقوق محرمانگی، یا حقوق شخصی) را نقض کرده و یا از آن تخلف می کند و یا موجب اضطرار شده و مطابق با تمامی قوانین مربوطه نمی باشد را ارسال کرده و یا انتقال دهید. شما نباید عقایدی که رکیک و مبتذل، مستهجن، جنسی، نژاد پرستانه و یا به هر دلیل اهانت آمیز می باشد را مطرح کنید. ما از شما انتظار داریم که همواره با دیگران با احترام برخورد کنید.

 

4. بیانیه رفع مسئولیت - تا حداکثر حد مجاز شناخته شده در قانون، ما وب سایت و اطلاعات، اسامی، تصاویر، عکس ها، آرم ها و نماد های مرتبط با ما یا محصولات و خدمات ما و یا محصولات و خدمات طرف های ثالث موجود روی وب سایت خود را بر مبنای "همانگونه که هست" ارائه کرده و هیچگونه ضمانت صریح یا ضمنی، شامل ضمانت مناسب بودن برای مقاصد ویژه، عدم خطا، سازگاری، ایمنی مطلق و یا دقت در زمینه آن محصولات و یا خدمات ارائه نمی دهیم. ما مسئولیت هیچگونه صدمه مستقیم یا غیر مستقیم یا خسارت های تبعی، یا هر نوع صدمه که بر اثر استفاده و یا عدم استفاده، داده ها، یا منافع که ناشی از استفاده از این سامانه و یا در ارتباط با آن می باشد را به عهده نمی گیریم.

 

5. خطا ها و وقفه ها - ما ضمانت نمی کنیم که ویژگی های موجود در مضامین سامانه پراش ما بدون وقفه و یا فاقد خطا باشد، و یا اینکه وب سایت یا سروری که آنرا در دسترس قرار می دهد فاقد ایراد و یا ویروس بوده و یا اینکه بیان کننده کارایی کامل، دقت، و قابل اطمینان بودن مضامین باشد. ما در زمینه هر گونه صدمه و یا ویروس هایی که ممکن است بر اثر دسترسی، استفاده و یا مرور سامانه پراش ما و یا دانلود هر گونه مضمون، داده، متن، تصویر، ویدئو و یا کلیپ صوتی از آن رایانه، تجهیزات و یا سایر اموال شما را تحت تاثیر قرار دهد مسئولیتی قبول نمی کنیم .

 

6. وب سایت طرف های ثالث - شما تایید و موافقت می کنید که ما مسئول در دسترس بودن وب سایت های طرف های ثالث و یا مضامینی که از طریق این وب سایت ها بدانها دسترسی پیدا می کنید نبوده و ما هر گونه مضمون، مواد تبلیغاتی، محصولات و خدمات موجود در آن وب سایت ها را تصدیق نکرده و یا مسئول آنها نمی باشیم. ما همچنین در قبال هر گونه صدمه، خسارت یا تخلف ناشی و یا مرتبط با استفاده و یا اعتماد به هر گونه مضمون، مواد تبلیغاتی، محصولات و یا خدمات در دسترس در این وب سایت ها یا از طریق آنها ارائه می شود مسئولیتی قبول نمی کنیم. هر گونه معامله بین شما و هر کدام از تبلیغ کننده ها و یا طرف های تجاری موجود در وب سایت و یا از طریق آن، شامل پرداخت و یا تحویل محصولات، خدمات و یا هر گونه شروط، ضوابط، ضمانت ها یا نمایندگی های مرتبط با چنین معاملاتی فقط بین شما و تبلیغ کننده و یا طرف تجاری مربوطه می باشد. شما موافقت می کنید که از ما در زمینه هر گونه صدمه یا خسارت از هر نوع که در نتیجه هر گونه معامله فوق اتفاق می افتد سلب مسئولیت کنید.

 

7.آرم ها - نام ها، تصویر ها و آرم های مشخص کننده سامانه پراش، طرف های ثالث و کارها، محصولات و خدمات آنها علائم اختصاصی شرکت ره پویان بدر، و محصولات تابعه آن طرف های ثالث می باشد. هیچکدام از مضامین وب سایت نباید بعنوان رایزنی ضمنی، عدم امکان انکار پس از اقرار یا هر گونه مجوز و یا حقوق بر اساس هر گونه علامت تجاری یا امتیاز انحصاری آن نام ها، تصاویر و یا آرم ها برای شما و یا هر گونه تفسیر شود. تمامی حقوق از جمله حق کپی رایت و حقوق مرتبط با پایگاه داده ها در این وب سایت و مضامین آن متعلق به ما بوده و یا مجوز آن به ما تعلق دارد.

 

8.ارسال مضامین - در جایی که از شما دعوت می شود تا مضامینی از قبیل متن، گرافیک، ویدئو یا صدا ("مضامین") را برای ما ارسال کنید، در هنگام ارسال چنین مضامینی از شما خواسته می شود تا حق امتیاز و مجوز همیشگی، و غیر انحصاری یا حقوق فرعی استفاده، چاپ و تکثیر، تصحیح، تعدیل، انتشار، ترجمه، خلق کارهای جانبی، توزیع، اجرا، نمایش و بکار گیری تمامی حقوق کپی رایت و انتشار مربوط به مضمون ارائه شده خود در سرتاسر جهان و یا بکار گرفتن آن در سایر کارها در هر کدام از رسانه های شناخته شده فعلی و یا رسانه ای که در آینده تشکیل می شود را طی مدتی که هر گونه حقوق ممکن است برای آن مضمون وجود داشته باشد را دارا باشید. در غیر این صورت لطفا مضامین و فایل های خود را برای سامانه پراش ارسال نکنید. با ارسال مضامین خود به سامانه پراش شما ضمانت می کنید که: (اصالت)- اینکه مضامین ارائه شده توسط شما اصلی بوده و شما مالک حق کپی رایت آنها می باشید؛ (عدم تخلف از قوانین)- اینکه هیچکدام از مضامین ارائه شده توسط شما زشت و موهن، هجو و افترا آمیز یا کفر آمیز نبوده و یا هیچگونه حق مجریان و یا حقوق مالکیت آنها و یا هر گونه حق اخلاقی، حق کپی رایت، حق حفظ حریم شخصی و خصوصی، حق انتشار یا سایر حقوق هر گونه طرف ثالث را نقض نمی کند؛ و (طرف های ثالث) - اینکه شما موافقت نامه ها و اجازه انتشار لازم را از تمامی اشخاصی که باید در زمینه مضامین مربوطه و استفاده ما از آنها چنین موافقت هایی را انجام دهند را کسب کرده اید و اینکه هیچکدام از مضامین یا مواردی که توسط ما منتشر می شود هر گونه حقوق هر طرف ثالث دیگر را نقض نمی کند.

 

9. تضمین جبران خسارت - شما موافقت می کنید که بلافاصله و در صورت تقاضا در مقابل تمامی شکایات، دیون، صدمات، هزینه ها و مخارج، شامل هزینه های حقوقی که از نقض این شروط و ضوابط توسط شما و یا هر گونه بدهی و دیونی که بر اثر استفاده شما از سامانه پراش ناشی می شود به ما غرامت پرداخت کنید.

 

10. خاتمه استفاده - ما باید از این حق برخوردار باشیم که اگر بنا به صلاحدید خود تشخیص دهیم که شما این شرائط و ضوابط را نقض کرده اید یا به هر نحوی درگیر انجام اعمالی گشته اید که ما آنرا به صلاحدید خود غیر قابل قبول تشخیص دهیم(به مانند برخورد توهین آمیز و غیر اخلاقی شما با ما)، بلافاصله به استفاده شما از سامانه پراش خاتمه دهیم.

 

11. عدم اعتبار - در صورتی که هر کدام از این شروط و ضوابط به دلیل قوانین هر ایالت، استان و یا کشوری که این شرائط و ضوابط باید در آنها اعمال شود غیر قانونی، نامعتبر یا غیر قابل اعمال تشخیص داده شود، آن شرط یا ضابطه خاص تا حدی که قانونگذار آن شرائط و ضوابط را غیر قانونی، نامعتبر یا غیر قابل اعمال می شناسد از این توافقنامه حذف شده و بقیه آن شرط و ضابطه خاص و همچنین تمامی شروط و ضوابط دیگر اعتبار کامل خود را حفظ کرده و برای طرفین الزام آور و لازم الاجرا باقی خواهند ماند.

 

12.قانون حاکم - قوانین جمهوری اسلامی ایران بر این شرائط و ضوابط حاکم بوده و آنها را باید بر اساس آن قوانین مورد تفسیر قرار داد. اختلاف های ناشی از این شرائط و ضوابط باید منحصرا بر اساس اختیارات قانونی محاکم جمهوری اسلامی ایران مورد حل و فصل قرار گیرند.

 

13. عدم قبول - در صورتی که این شرایط و ضوابط بطور تمام و کمال مورد قبول نمی باشد، شما از اجازه خرید و دسترسی به سامانه پراش برخوردار نبوده و باید استفاده از سامانه را بلافاصله متوقف کنید.

 

14.حفظ حریم خصوصی - ما باید قوانین قابل اجرای مربوط به محافظت از داده های جمهوری اسلامی ایران را در جای خود و در ارتباط با هر گونه اطلاعات شخصی مربوط به شما که توسط ما جمع آوری می شود رعایت نماییم. ممکن است در صفحه های مختلف سامانه پراش از شما خواسته شود تا اطلاعات پایه ای متعددی را درباره خود ارائه نمایید. ما این اطلاعات را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی خود مورد استفاده قرار خواهیم داد.

أسئلة المتداولة

سيئو (SEO) إختصار لعبارة الإنجيزية (Search engine optimization) بمعنى؛ تحسين محرك البحث؛ عبارة عن عملية مطلوبة للتحسين رؤية  صفحة الويب في محرك بحث طبيعي أو  حسابي. بشكل عام، ستحصل مواقع الويب ذو مكانة أعلى و أكثر تكراراً في صفحة نتائج البحث، على المزيد من الزوار عن طريق محرك البحث. " سيئو" قادر على أنواع البحث  بما في ذلك : البحث الصور،و البحث العلمي، والبحث الأخبار و الصناعة، خاصة التي  في المقدمة محرك البحث. یفحص" سيئو" كيفية عمل محركات البحث و ما يبحث عنه كإستراتيجية للتسويق عبر الإينترنت، و كذلك المفردات  الرئيسية المكتوبة و كيفية عمل محركات البحث التي تحظى بعناية المخاطبين. يتضمن تحسين الويب؛ تطوير مواضيع الموجودة في الموقع و  HTML( لغة ترميز النص الفائق) و  برمجة المتعلقة بهما، كذلك من أخرى مخططات محركات البحث؛ علاقة بين مفردات الرئيسية و حذف عوائق المتعلقة بنشاطات التدليل  في محرك البحث، و ترقية موقع لإزدياد الروابط الخلفية، أو الروابط الدخول. بشكل عام "سيئو" يعني تحسين محرك البحث.

إقرا المزيد

إستخدم  براش لنظام تصميم الموقع من معظم مبادئ سيئو التوجيهية في تطوير مواقع الويب، مثل إستخدام علامات التوضيحية، وعناوين لروابط المباشرة و... في تصميم جوانب المختلفة. فيما يلي بعض من عناوين مبادئ التوجيهية:

 1. هيكل الموقع المناسب
 2. هیکل عنوان الصفحات المناسبة
 3. إستخدام علامات التوضيحية
 4. إستخدام النص بدل من الصورة في المعلومات أو الروابط المهمة
 5. إستخدام ملف robots.txt
 6. عرض متصفحات الویب المختلفة بصورة مناسبة
 7. و ...

يجب الإنتباه، بأن جميع المواضيع التي تمت الإشارة عليها، عبارة عن تقنيات المساعدة، و إذا كنت قد ترغب في تصنيف مطلوب لموقعك في محركات البحث، فإن ذلك يحتاج إلى زيادة زوار الموقع بشكل موحد و منتمي التي ستتوفر عن طريق محتوى مفيد و إعلانات المكررة.  

يظهر الفرق في هذا النظام مع أنظمة التطوير المشابهة بشكل تقليدي تماماً  بإستخدام مواصفات التقنية Asp.net۳.۵/C#-Sql Server و عدم إستخدام من أنظمة المفتوحة المصدر كجوملا، و ورد برس و نماذج الأجنبية أخرى و المترجمة. فيما يلي بعض من جوانب السلبية لأنظمة  متوحة المصدر المذكورة :

 1. تعرضية العالية في تعرض الهجمات
 2. إستحالة تطور المناسب لمعظم المستخدمين
 3.  ضرورة تحديث المستمر
 4. إستخدام مصادر المتعددة و ضرورة تركيب البرامج المساعدة الكثيرة
 5. ضرورة إلى علم  سيئو لتمتع بالفوائد باقات سيئو
 6. التحدي في الشراء بالسعر الأدنى و دفع تكاليف الباهظة للدعم
 7. زيادة التعقيد العمل مع باقات مثل جوملا

يمكن أن يخطر هذا السؤال، لماذا لا يوجد في نظام براش المشاكل المذكورة؟ للوصول إلى الإجابة يمكن أن يشير إلى عدة خصوصيات نظام براش فيما يلي:

 1. إحتواء الأمن المناسب و تطوير المحلي
 2. إمكانية تطوير التقني دون تقييد مع توافر هندسة متعددة الطبقات الإختصاصي
 3. عدم الحاجة إلى أي تحديث من قبل المستخدم
 4. عدم الحاجة إلى علم التقني والإشتباك مع تفاصيل غير ضروري
 5. عدم الحاجة إلى تقنية سيئو
 6. شراء بسعر المعقول، بالإضافة إلى ضمان سعر الشراء
 7. بساطة و توحد المثيل إدارة المحتوى باللغة الفارسية
 8. دعم إزالة الخطأ بشكل غير محدود و مجاناً

لذلك كما تلاحظ، إذا اقتضت الضرورة لموقع  فعّال و مؤثر على مدى الزمن، فإن براش يكون خيار مناسباً، في نقطة مقابلة إذا كنت بحاجة إلى موقع بسيط، رخيص و قصير الأجل الذي لم يعد مهماً من ناحية الأمنية و التعرضية ، يمكنك التفكير في باقات  براش مفتوحة المصدر و مجاناً.

إستخدم هذا النظام من مبادئ التوجيهية الأمنية في الإنتاج و التطوير مواقع الويب، بما يلي بعض منها:

 1. يتزود بإمكانية إدارة العناوين
 2. هندسة متعدد الطبقات
 3. إدارة الخطأ و عرضه
 4. التحكم على مدخلات المستخدم
 5. و...

يرجع سبب الرئيسي في اختلاف الأسعار تصميم الموقع في السوق إلى تقنيات المستخدمة. كما ذكر فإن باقات مفتوحة المصدر الاجنبية التي ترجمت في البلد، يحظى بسعر أدنى مقارنة بباقات المنتجة داخلياً بتقنية دوت نت. قد يملل المستخدم عدم إمكانية التطويربشكل مناسب، و نسبة الأمن المنخفض. سسب آخر للإختلاف في الأسعار مدى تَبحُّر فريق العمل. عادة يعرض المنتجين المبتدئين أسعار منخفضة جداً للجذب المشتري، ولكن في النهاية لا يصل المستخدم على المنتج المطلوب بعد شهور من التحدي. بالطبع ، لابد أن يأخذ في الاعتبار المجموعات القوية التي تقدم أسعاراً جيدة من خلال استراتيجية المبيعات القابلة للتطوير.

للتأكد من إصالة متجر الكتروني في البلد، بادرت  وزارة الصناعة و المعادن والتجارة منذ عدة سنوات بتطوير نظام تحت مسمى" علامة الإعتماد الكتروني" بحيث يعرض هذه العلامة تصاريح اللازمة بعد مراحل لمواقع الويب. يتمتع ويب الحالي بهذه العلامة، و يمكنك مشاهدة الرابط في قسم الأدني من الصفحة الحالية.

الإطار المستجيب،عبارة عن إطار يتمع بالعرض المناسب في الهواتف الذكية و التابلت، بالإضافة عن الأجهزة الحاسوب الشخصية و اللاب توب.

يشتمل هذا النوع من الإطار، باقات الذهبية و الفضية لنظام براش. يجب الإنتباه بأن هذه الخصوصية تكمن في الإطار الموجود، ولكن إذا إستخدم وفقاً للحاجة من قطعات الكترونية المتنوعة الأخرى في نظام براش في تصميم إطار الموقع، يمكن أن يحدث عدم التناسق العرض في التابلت و الجوال الذي يتعلق بقطعات الكترونية المستخدمة. ولكن إذا أخذنا جانب أولى إطار المستجيب للموقع عند إختيار المحتوى، سوف نجرب بالتأكيد عرضاً مناسباً في الأجهزة المختلفة.

تقدم خدمات نطاق الاجهزة و شبكة الشركة تحت ماركة بإسم " رايان ياران"( مساعدي الكمبيوتر) . تتضمن الخدمات في 24 نطاق المتنوعة والمحترف، فيما يلي بعضها:

 1. قيادة الشبكة و صيانة معدات الكمبيوتر
 2. إطلاق منصة الشبكة
 3. إطلاق Voip
 4. نظام إدارة العلم و المستندات (SharePoint)
إقرا المزيد

تتکون أنشطة الشركة بالإضافة على تصميم الموقع و البوابة على نطاقي الأجهزة و البرنامج العامة فيما يلي:

 1. تطوير برنامج التطبيقية
 2. خدمات الأجهزة و الشبكة
 3. تطوير تطبيق الجوال

بعد تقديم طلب مكتوب لإنتاج البرنامج و التطبيق المتضمن للتفاصيل التقنية و التطبيقية، سيقوم نائب خبراء برنامج الشبكة بدراسة و تخمين الزمن و التكلفة التنفيذ.

تعتمد خدمات برامج الشركة على تقنية دوت نت، ولذلك تتمتع على التقنيات التالية:

 1. Asp.net
 2. C#.net
 3. Sql Server
 4. XML
 5. JavaScript
 6. Html5 & JQuery

قدم الشركة لتعزيز الجودة، و تسريع العلاقة مع العملاء، وإتساع النفاذ في السوق إلى تقديم الوكالة المبيعات في المنتجات و الخدامات المنوعة للشركة بشروط بسيطة و دون الحاجة إلى رأس المال في طهران و جميع المدن.للطلب الوكالة و الحصول على المعلومات يرجى الإتصال بالرقم  ۰۲۱۳۳۳۱۴۸۳۴

إقرأ المزيد