• طلایی

  550+رقم توافقی
  • قالب گرافیکی

   400 عدد قالب

  • ماژول ها

   نامحدود

  • تغییرات

   محتوا + قالب + تولید سفارشی

  • مدیریت محتوا

   بله

  • پشتیبانی رفع خطای رایگان

   بله

  • طراحی واکنش گرا(ریسپانسیو)

   بله

  • تعداد زبان سایت

   نامحدود

  • خرید برخط از کارت شتاب بانکی

   بله

  • پاسخگویی به مشکلات فنی

   ایمیلی + تلفنی

  • Seo

   بهینه شده

  • ثبت در موتورهای جستجو

   بله

  • فضا

   2GB

  • پهنای باند

   20GB

  • ایمیل

   نامحدود

  • پایگاه داده

   Sql Server & XML

  • نمونه سایت(هزینه 2 میلیون تومان)

   مشاهده

 • نقره ای

  550 هزار تومان
  • قالب گرافیکی

   400 عدد قالب

  • ماژول ها

   نامحدود

  • تغییرات

   محتوا + قالب

  • مدیریت محتوا

   بله

  • پشتیبانی رفع خطای رایگان

   بله

  • طراحی واکنش گرا(ریسپانسیو)

   خیر

  • تعداد زبان سایت

   2 زبانه

  • خرید برخط از کارت شتاب بانکی

   بله

  • پاسخگویی به مشکلات فنی

   ایمیلی

  • Seo

   بهینه شده

  • ثبت در موتورهای جستجو

   بله

  • فضا

   1GB

  • پهنای باند

   10GB

  • ایمیل

   نامحدود

  • پایگاه داده

   Sql Server & XML

  • نمونه سایت

   مشاهده

 • برنزی

  270 هزار تومان
  • قالب گرافیکی

   مشتریان قبلی

  • ماژول ها

   محدود به قالب

  • تغییرات

   فقط محتوا

  • مدیریت محتوا

   بله

  • پشتیبانی رفع خطای رایگان

   بله

  • طراحی واکنش گرا(ریسپانسیو)

   بسته به قالب

  • تعداد زبان سایت

   بسته به قالب

  • خرید برخط از کارت شتاب بانکی

   خیر

  • پاسخگویی به مشکلات فنی

   ایمیلی

  • Seo

   بهینه شده

  • ثبت در موتورهای جستجو

   خیر

  • فضا

   500MB

  • پهنای باند

   7GB

  • ایمیل

   نامحدود

  • پایگاه داده

   Sql Server & XML

  • نمونه سایت

   مشاهده

 • شیشه ای

  150 هزار تومان
  • قالب گرافیکی

   20 عدد قالب

  • ماژول ها

   محدود به قالب

  • تغییرات

   فقط محتوا

  • مدیریت محتوا

   بله

  • پشتیبانی رفع خطای رایگان

   بله

  • طراحی واکنش گرا(ریسپانسیو)

   خیر

  • تعداد زبان سایت

   1 زبانه

  • خرید برخط از کارت شتاب بانکی

   خیر

  • پاسخگویی به مشکلات فنی

   ایمیلی

  • Seo

   بهینه شده

  • ثبت در موتورهای جستجو

   خیر

  • فضا

   500MB

  • پهنای باند

   7GB

  • ایمیل

   نامحدود

  • پایگاه داده

   Sql Server & XML

  • نمونه سایت

   مشاهده