موسسه حسابداران خبره هند ICAI به دنبال بررسی استفاده از فناوری بلاک چین در حسابرسی

تاریخ انتشار:

دباشیس میترا، رئیس جدید این سازمان گفت، بدنه رأس حسابداران خبره ICAI استفاده از فناوری بلاک چین در حسابرسی را بررسی خواهد کرد و فناوری ،تمرکز اصلی موسسه حسابداران خبره هند (ICAI) خواهد بود، زیرا نه تنها باعث اختلال نمی شود، بلکه فرصت هایی را نیز ایجاد می کند. او گفت: "هوش مصنوعی و فناوری بلاک چین در میان فناوری های نوظهور تمرکز خواهد داشت. اجرا به صورت مرحله‌ای از اول آوریل با واحدهای عملی که حسابرسی قانونی شرکت‌هایی را که دارای اوراق بهادار سهام یا بدهی فهرست شده در هند هستند، انجام داده‌اند، آغاز خواهد شد.