• طلایی

  توافقی(3+ میلیون تومان)
   • قالب گرافیکی

    سفارشی

   • ماژول ها

    نامحدود

   • تغییرات

    محتوا + قالب

   • مدیریت محتوا

    بله

   • تولید سفارشی

    توافقی

   • پشتیبانی رفع خطای رایگان

    بله

   • طراحی واکنش گرا(ریسپانسیو)

    بله

   • تعداد زبان سایت

    نامحدود

   • خرید برخط از کارت شتاب بانکی

    بله

   • پاسخگویی به مشکلات فنی

    ایمیلی + تلفنی

   • Seo

    بهینه شده

   • ثبت در موتورهای جستجو

    بله

   • فضا

    2GB

   • پهنای باند

    20GB

   • ایمیل

    نامحدود

   • پایگاه داده

    Sql Server & XML

   • نمونه سایت

    مشاهده

 • نقره ای

  2 میلیون و 180 هزار تومان
   • قالب گرافیکی

    480 عدد قالب واکنشگرا

   • ماژول ها

    نامحدود

   • تغییرات

    محتوا + قالب

   • مدیریت محتوا

    بله

   • تولید سفارشی

    توافقی

   • پشتیبانی رفع خطای رایگان

    بله

   • طراحی واکنش گرا(ریسپانسیو)

    بله

   • تعداد زبان سایت

    نامحدود

   • خرید برخط از کارت شتاب بانکی

    بله

   • پاسخگویی به مشکلات فنی

    ایمیلی + تلفنی

   • Seo

    بهینه شده

   • ثبت در موتورهای جستجو

    بله

   • فضا

    2GB

   • پهنای باند

    20GB

   • ایمیل

    نامحدود

   • پایگاه داده

    Sql Server & XML

   • نمونه سایت

    مشاهده

 • برنزی

  1 میلیون و نود هزار تومان
   • قالب گرافیکی

    400 عدد قالب

   • ماژول ها

    نامحدود

   • تغییرات

    محتوا + قالب

   • مدیریت محتوا

    بله

   • تولید سفارشی

    توافقی

   • پشتیبانی رفع خطای رایگان

    بله

   • طراحی واکنش گرا(ریسپانسیو)

    خیر

   • تعداد زبان سایت

    2 زبانه

   • خرید برخط از کارت شتاب بانکی

    بله

   • پاسخگویی به مشکلات فنی

    ایمیلی

   • Seo

    بهینه شده

   • ثبت در موتورهای جستجو

    بله

   • فضا

    1GB

   • پهنای باند

    10GB

   • ایمیل

    نامحدود

   • پایگاه داده

    Sql Server & XML

   • نمونه سایت

    مشاهده

 • شیشه ای

  550 هزار تومان
   • قالب گرافیکی

    20 عدد قالب

   • ماژول ها

    محدود به قالب

   • تغییرات

    فقط محتوا

   • مدیریت محتوا

    بله

   • تولید سفارشی

    خیر

   • پشتیبانی رفع خطای رایگان

    بله

   • طراحی واکنش گرا(ریسپانسیو)

    خیر

   • تعداد زبان سایت

    1 زبانه

   • خرید برخط از کارت شتاب بانکی

    خیر

   • پاسخگویی به مشکلات فنی

    ایمیلی

   • Seo

    بهینه شده

   • ثبت در موتورهای جستجو

    خیر

   • فضا

    500MB

   • پهنای باند

    7GB

   • ایمیل

    نامحدود

   • پایگاه داده

    Sql Server & XML

   • نمونه سایت

    مشاهده