رویکرد مشتری شخصی شده برای خرده فروش

تاریخ انتشار:

در عصر دیجیتال ، مشتریان انتظار دارند که از کانال های آنلاین گرفته تا فروشگاه های آجر و ملات ، تجربه های یکپارچه بسیار شخصی داشته باشند. هر تجربه خرید شامل چندین دستگاه و کانال است که باعث ایجاد دنباله ای از داده های پراکنده برای شرکت های متمرکز در خرده فروشی می شود تا تجربیات مشتری خود را تجزیه و تحلیل و یاد بگیرند. خرده فروشان برای بهینه سازی قیمت گذاری ، تدارکات زنجیره تامین و بهبود وفاداری مشتری ، باید از داده ها استفاده کنند.