تنظیمات پیش فرض در ابزار مایکروسافت مسئول افشای اطلاعات 38 میلیون کاربر آنلاین است

تاریخ انتشار:

شرکت امنیتی UpGuard تنظیمات پیش فرض مجوزها را در یک ابزار برنامه سازی مایکروسافت ، به نام Power Apps ، به دلیل افشای اطلاعات 38 میلیون کاربر آنلاین ، مقصر دانسته است. به گفته UpGuard ، سوابق کاربران ذخیره شده در سرویس مایکروسافت ، از جمله اطلاعات خصوصی ، به اشتباه در معرض نمایش گذاشته شد.