تجزیه و تحلیل داده ها به یک بیمه گر کمک کرده است تا بهبود چشمگیر عملکردی داشته باشد

تاریخ انتشار:

برای بسیاری از سازمان ها ، تجزیه و تحلیل داده ها باعث بهبود بهره وری عملیات تجاری ، بهینه سازی فرایندها ، کاهش میزان شکست های انسانی ، رشد بازار و حفظ مشتری بوده است. شرکت بیمه معتقد است که تجزیه و تحلیل داده ها یک مزیت بزرگ در صنعت بیمه زندگی است که بیمه گرها مقادیر زیادی از داده های بسیار مرتبط را جمع آوری و ارزیابی می کنند.