اشعه ایکس و هوش مصنوعی ممکن است باهم به تشخیص سریع کووید کمک کند

تاریخ انتشار:

تیمی از محققان دریافته اند که اشعه ایکس می تواند با کمک هوش مصنوعی (AI) یک ابزار تشخیصی برجسته برای بیماران Covid-19 باشد. یافته ها ، منتشر شده ، نشان می دهد که تیم تحقیقاتی از چندین روش مختلف یادگیری ماشین (ML) برای شناسایی Covid-19 استفاده کرده است ، که دو روش منجر به دقت 95.6 درصد و 98.5 درصد شده است