هفتمین سالگرد تاسیس شرکت ره پویان بدر

تاریخ انتشار: 1393/2/3

شرکت پس از فعالیت مستمر 7 ساله و کسب موفقیت های گوناگون که در رزومه شرکت منعکس شده است، هم اکنون با کوله باری از تجربه در حال ارائه خدمات و محصولات مختلفی در حوزه نرم افزار، سخت افزار و شبکه، مشاوره فناوری اطلاعات و برگزاری دورهای آموزشی می باشد.
امید است بتوانیم با تکیه بر تجربه پیروزی ها و شکست های گذشته و با یاری خداوند متعال، در راستای اهداف سند چشم انداز شرکت موثرتر و قوی تر گام برداریم.
با امید موفقیت و حسن عاقبت
شرکت ره پویان بدر