بهره برداری از سایت نمایشگاه بین المللی INOTEX 2014

تاریخ انتشار: 1392/12/13

وب سایت فوق که به سفارش گروه روابط بین الملل پارک فناوری پردیس  و تحت معاونت نرم افزار شرکت ره پویان بدر توسط سامانه سایت ساز پراش راه اندازی شده است از طریق آدرس زیر قابل دستیابی می باشد:

http://hitech-expo.com

 

مشاهده شرایط خرید و امکانات سامانه طراحی سایت پراش