توجه: فایل با فرمت اکسل 97-2003 باشد، یعنی پسوند فایل xls باشد
نمونه فایل صحیح را می توانید از اینجادریافت کنید


فایل اکسل مورد نظر خود را جهت بارگزاری مشخص فرمایید


star